Nieuw Koninklijk Besluit met betrekking tot Covid-19 zelftests

21 mei 2021
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuw Koninklijk Besluit met betrekking tot Covid-19 zelftests

Op 26 maart 2021 heeft de Nationale Raad een advies aangaande de nieuwe regelgeving inzake zelftests op zijn website gepubliceerd. Het Koninklijk besluit van 24 maart 2021 waarnaar wordt verwezen in dit advies werd vervangen door het Koninklijk besluit van 11 mei 2021.

Dit Koninklijk besluit voorziet volgende voorwaarden voor de aflevering van zelftests door de apotheker in het kader van de detectie van Covid-19 , met name:

  • De zelftest komt voor op een door het FAGG vastgestelde lijst;
  • De zelftest wordt afgeleverd binnen een voor het publiek opengestelde apotheek. Er wordt duidelijk gesteld dat de zelftest fysiek aan de persoon moet gegeven worden en dat de verkoop op afstand dus verboden is;
  • De apotheker informeert de patiënt over het gebruik van de zelftest en wijst hem erop dat hij in geval van een positief resultaat een arts dient te contacteren.

Deze regels gelden voor de zelftests die als zelftests worden gecertifieerd alsook voor bepaalde tests die een derogatie van het FAGG hebben gekregen om als zelftests te kunnen worden gebruikt. De door het FAGG opgestelde lijsten van zelftests zijn beschikbaar op de website van het FAGG.

Het Koninklijk besluit van 11 mei 2021 voorziet ook dat de apothekers zelftests kunnen afleveren aan ondernemingen en instellingen die wensen deze vrijblijvend ter beschikking te stellen van hun werknemers of andere medewerkers.

De informatie die door de Nationale Raad werd verspreid in zijn advies van 22 januari 2021 en zijn advies van 9 april 2021 met betrekking tot sneltests blijft van toepassing.