19 jan. 2022

Samenstelling van de Provinciale Raad

Voorzitter
Apotheker Ben JANSSEN
Ben janssens 1
Ondervoorzitter
Apotheker Tanya DRYKONINGEN
Penningmeester
Apotheker Bart AERTS
Secretaris
Apotheker Hilde AELBERS
Effectief lid
Apotheker Bart HELEVEN
Effectief lid
Apotheker Karel LANGEN
Effectief lid
Apotheker Anouck LEMMENS
Effectief lid
Apotheker Christine VANDEPUT
Magistraatassessor
Mevrouw Liesbeth RASKIN
Plaatsvervangend Magistraatassessor
Mevrouw Kathleen SMEETS
Effectief afgevaardigde bij de Nationale Raad
Apotheker Marie-Rose DEVLIES
Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Nationale Raad
Apotheker Chris VAN LAETHEM
Effectief afgevaardigde bij de Raad van Beroep
Apotheker Johan VANAKEN
Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Raad van Beroep
Apotheker Cécile LANGENAEKEN
Administratief secretaresse
Mevrouw Hilde HENDRICKX