Vaccinatie tegen griep door de apotheker

12 dec. 2023
  • Home
  • Nieuws
  • Vaccinatie tegen griep door de apotheker

Sinds 1 oktober 2023 laat de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (art. 3, § 3) de apotheker toe om het griepvaccin toe te dienen.

Deze machtiging volgt deze betreffende de vaccinatie tegen Covid, die in werking is sinds maart 2022 (hierover zie de communicatie van de Nationale Raad van 16 juni 2022, “Covid vaccinatie door de apotheker – wet van 28 februari 2022”). Zoals voor de vaccinatie tegen Covid moet de apotheker die tegen griep wenst te vaccineren op elk moment kunnen aantonen dat hij een specifieke opleiding van minimum 8 uur over de theoretische en praktische aspecten van vaccinatie heeft gevolgd en ervoor geslaagd is. De apotheker mag ook adrenaline voorschrijven en toedienen in geval van anafylactische shock.

De apotheker mocht het griepvaccin reeds enkele jaren voorschrijven. De toelating om dit vaccin toe te dienen gold tot 1 januari 2024 maar werd voor één jaar verlengd gezien "dat de apothekers in hun hoedanigheid van groep van zeer toegankelijke gezondheidszorgbeoefenaars een absoluut noodzakelijke bijdrage leveren in de vaccinatiecampagnes".

Een specifiek honorarium wordt voorzien voor de toediening van griepvaccins door het Koninklijk besluit van 6 december 2022.

Andere nuttige rappels en updates

De vaccinatie in de apotheek wordt voorbehouden aan de apotheker en mag niet toevertrouwd worden aan een arts of een verpleegkundige in de officina. De Nationale Raad heeft zich hierover expliciet uitgesproken in een advies van 2 november 2022.

De fractionering van vaccins uit multidosisflacons mag onder de verantwoordelijkheid van de apotheker en onder zijn controle toevertrouwd worden aan farmaceutisch-technische assistenten en stagiairs in het kader van hun opleiding. De apotheker oefent een rechtstreeks en effectief toezicht uit op de toevertrouwde handelingen (K.B. van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, art. 7).

De andere bijzondere machtiging van de apotheker die het gevolg is van de Covid-crisis betreft de uitvoering van snelle antigeentesten in de apotheek. Deze wordt nu verankerd in artikel 3, § 7 van de bovenvermelde gecoördineerde wet van 10 mei 2015. Deze bepaling heeft de voorwaarden die oorspronkelijk in het Koninklijk besluit van 5 juli 2021 werden voorzien niet gewijzigd (hierover zie de communicatie van 10 januari 2022).

Een geschikte verzekeringsdekking is aan te raden. Gelieve contact op te nemen met uw verzekeraar om te zien of deze handelingen gedekt zijn door uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.