Liebralisering inzake medische hulpmiddelen

22 feb. 2019
  • Home
  • Nieuws
  • Liebralisering inzake medische hulpmiddelen

Sinds 7 februari 2019, datum van inwerkingtreding van het Koninklijk besluit van 19 december 2018 betreffende de liberalisering van het distributiekanaal van medische hulpmiddelen, werd het monopolie van de apotheker op de inontvangstneming, de bewaring en de aflevering van bepaalde limitatief opgesomde medische hulpmiddelen opgeheven (zie de in die zin updated lijst van producten die behoren tot het monopolie van de apotheker).

Het vrije verkeer van goederen en de vrije mededinging worden hier ingeroepen in het voordeel van de patiënten-consumenten. De Nationale Raad van de Orde der Apothekers maakt zich echter ongerust over het feit dat er geen verschil werd gemaakt tussen de medische hulpmiddelen die onder de liberalisering vallen, in het belang van de volksgezondheid. De aflevering van bepaalde producten (bijv. de “drug-alikes” zoals middelen tegen diarree, eetlustremmers, middelen tegen de hoest, neusspray-neusdruppels en andere ontzwellende middelen, oogdruppels, steriele sondes, perfusiemateriaal…) dient nochtans omkaderd te worden door gepaste zorg. Professionele opgeleide zorgverstrekkers hebben de competenties om deze aflevering te begeleiden.

Deze nieuwe evolutie moet sowieso beschouwd worden als een uitdaging voor de apothekers om de toevoegde waarde van professionele zorg, kwaliteitsvolle voortgezette zorg en vigilantie te promoten.