Vrijstelling van wachtdienst


  Door de kwaliteitswet van 22 april 2019 heeft de Orde der Apothekers de bevoegdheid om aan individuele apothekers vrijstellingen van wacht te geven.

  Sinds de inwerkingtreding van deze wet is iedere apothekerinderdaad verplicht om deel te nemen aan de wachtdienst. Deze plicht wordt toegevoegd en verandert niets aan de eis voor elke apotheek om aan de wachtrol deel te nemen krachtens artikel 6 van het Koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers.

  De individuele vrijstellingen die de Orde kan geven, kunnen enkel toegekend worden op basis van een beperkt aantal criteria – gezondheidstoestand, leeftijd, gezinssituatie en feitelijke uitoefening van het beroep. Bovendien moet het gaan om een langdurige en ernstige verhindering (minstens 90 dagen).

  In dit dossier zullen de apothekers alle nuttige informatie en documenten vinden om een aanvraag tot vrijstelling van wacht in te dienen.

  Inhoud van het dossier

  Voorafgaande opmerking - Prioriteit aan de lokale oplossingen

  Procedure tot vrijstelling van de wacht bij de Orde der Apothekers

  1. Indienen van de aanvraag
  2. Gegrondheid van de aanvraag
  3. Verantwoording van de aanvraag
  4. Procedure en beslissing

  Gelieve u in te loggen om toegang te krijgen tot deze pagina