PERSMELDING – Reactie op het artikel van Test-Aankoop met betrekking tot prijzen van mondmaskers, handschoenen en handgels in de apotheek

21 apr. 2020
  • Home
  • Nieuws
  • PERSMELDING – Reactie op het artikel van Test-Aankoop met betrekking tot prijzen van mondmaskers, handschoenen en handgels in de apotheek

DINSDAG 21 APRIL 2020
PERSMEDEDELING VAN DE ORDE DER APOTHEKERS

De Orde der Apothekers publiceerde op donderdag 5 maart jl. een mededeling aan haar leden, waarin ze de apothekers oproept om op een positieve manier te handelen, ten voordele van het vertrouwen van de burgers en de geloofwaardigheid van het beroep, zonder toe te geven aan de verleiding om ten onrechte commercieel voordeel te halen uit de epidemie en de angsten die deze oproept.

Hierop volgde de instructie van vrijdag 20 maart jl. waarin de Orde der Apothekers liet weten dat, als gevolg van het tekort aan mondmaskers, de gezondheidsautoriteiten erop wijzen dat het dragen van mondmaskers op openbare plaatsen geen nut heeft voor mensen die niet besmet zijn met het coronavirus. In hetzelfde bericht wordt herhaald dat het absoluut noodzakelijk is om voldoende afstand (minstens 1,5m) te houden. Voorraden aan mondmaskers moeten voorrang krijgen voor gebruik door ziekenhuizen en zorgverleners die klinische onderzoeken en follow-up van besmette patiënten uitvoeren.

Test-Aankoop meldde ons 22 klachten over prijzen voor mondmaskers en handgels, die als excessief werden aanzien door patiënten, en vraagt in een persmededeling naar een plafond op de prijs van alcoholgels en mondmaskers. De Orde der Apothekers betreurt eventuele misbruiken en beklemtoont dat de overgrote meerderheid van haar leden zich de uiterste moeite getroost om op een redelijke wijze aan de vraag naar mondmaskers, handgel en handschoenen te voldoen. Met name de garantie van kwaliteit speelt een belangrijke rol bij het afleveren van mondmaskers en kan een reden zijn om geen twijfelachtig materiaal aan te kopen. De voorbije weken hebben de apothekers en hun personeel zich ingespannen om in moeilijke omstandigheden, met risico’s voor de eigen gezondheid (dikwijls zonder mondmaskers!), zich te profileren als professionele gezondheidszorgers, dichtbij de patiënt. Dat verdient alle waardering.

De Orde blijft het overgrote deel van haar meer dan 12.000 gerespecteerde leden verdedigen en ondersteunt ten volle de inspanningen die apothekers en hun personeel leveren en zullen leveren in een gefaseerde uittrede uit de lockdown. De Orde spoort iedereen aan om de gekende voorzorgsmaatregelen te blijven respecteren, teneinde samen, en op een constructieve wijze, dit coronavirus te overwinnen.