De Nationale Raad van de Orde der Apothekers houdt eraan publiekelijk zijn steun te betuigen aan zijn leden

02 apr. 2020
  • Home
  • Nieuws
  • De Nationale Raad van de Orde der Apothekers houdt eraan publiekelijk zijn steun te betuigen aan zijn leden

Beste leden,

Sinds het begin van de coronaviruspandemie staan de apothekers in de voorste rangen om ten volle hun taak van eerstelijnszorgverstrekkers te vervullen in de voor het publiek opengestelde apotheken en in de ziekenhuizen.

Naast de gangbare praktijk van begeleiding van patiënten, rationele verstrekking van geneesmiddelen en gepersonaliseerde opvolging van de farmacotherapie, werden de apothekers geconfronteerd met een uiterst dringende situatie en moesten zij beschermende maatregelen nemen voor zichzelf, hun teams, hun patiënten en hun naasten. Dit alles in een zeer kort tijdsbestek en vaak zonder duidelijke instructies van de autoriteiten. Vindingrijkheid was noodzakelijk om de problemen van voorraadbeheer en stockbreuken op te lossen en om, met het nodige respect voor de patiënt, instructies te verduidelijken, telkens weer. Ondanks de verplichting om afstand te houden, moesten ze, dicht bij de patiënt, zorgen voor een nog meer gepersonaliseerde aflevering van noodzakelijke geneesmiddelen.

In een tijd waarin allerlei - soms ongecontroleerde - informatie circuleert, waarin niet uitgeteste experimentele medicamenteuze behandelingen worden ontwikkeld en waarin gevaarlijke preventieve of curatieve alternatieven weer de kop opsteken, blijft de niet-commerciële, wetenschappelijke en gepersonaliseerde aanpak van de apotheker meer dan ooit een onmisbare troef voor het behoud van de volksgezondheid.

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers is zich terdege bewust van de opmerkelijke betrokkenheid van zijn leden en hun teams en houdt eraan publiekelijk zijn steun te betuigen. De Raad blijft ervan overtuigd dat, ondanks de moeilijkheden die het land doormaakt, onze gezondheidsautoriteiten zich bewust zijn van de inspanningen die de officina- en ziekenhuisapothekers, net zoals vele andere zorgverleners, dagelijks leveren om deze crisis met immense toewijding aan te pakken.