Coronavirus (COVID-19) – Strategische stock – Contingentering van paracetamol met onmiddellijke ingang

19 mrt. 2020
  • Home
  • Nieuws
  • Coronavirus (COVID-19) – Strategische stock – Contingentering van paracetamol met onmiddellijke ingang

Mededeling van het FAGG 19/03/2020

Mevrouw, mijnheer,

Na de vaststelling van de enorme toename van de vraag naar paracetamol en de buitensporige aanleg van voorraden neemt het FAGG de volgende maatregelen:

Om de beschikbaarheid en optimale verdeling van paracetamol te garanderen, vraagt het FAGG de houders van een vergunning voor het in de handel brengen, de groothandelaars, de groothandelaar-verdelers en de voor het publiek toegankelijke apotheken om met onmiddellijke ingang quota's in te voeren voor geneesmiddelen die paracetamol als enig actief bestanddeel bevatten.

  1. Het FAGG vraagt de vergunninghouders en de groothandelaars om de hoeveelheden die worden verkocht aan de groothandelaars en de apotheken toegankelijk voor het publiek, te beperken tot de hoeveelheden die overeenstemmen met de verkoop van vorig jaar voor dezelfde periode, gerekend op wekelijkse basis, vermeerderd met een coëfficiënt van maximum 50 %.
    Op dezelfde manier vraagt het FAGG aan de groothandelaars en de groothandelaar-verdelers om de hoeveelheden die worden verkocht aan de voor het publiek toegankelijke apotheken te beperken tot de hoeveelheden die overeenstemmen met de verkoop van vorig jaar voor dezelfde periode, gerekend op wekelijkse basis, vermeerderd met een maximale coëfficiënt van 50 %. Het doel van deze maatregel is een optimale distributie van de geneesmiddelen in het hele circuit te garanderen.

  2. Het FAGG vraagt de voor het publiek toegankelijke apotheken om de aflevering als volgt te beperken: één doos per patiënt met uitzondering van een medisch voorschrift. Dat kan worden uitgevoerd zoals voorgeschreven. Deze maatregel geldt ook voor de online apotheken. Aangezien de voorraden worden aangevuld, kan de patiënt wanneer nodig terugkeren naar de apotheek op een later tijdstip.

Het FAGG beveelt aan om de aflevering van grote verpakkingen te vermijden en de voorkeur te geven aan verpakkingen van ongeveer 30 tabletten. Wij herinneren u eraan dat een aflevering zonder medisch voorschrift is toegestaan voor een totale hoeveelheid van minder dan 10,05 g paracetamol per verpakking en dat boven deze hoeveelheid paracetamol op medisch voorschrift of schriftelijk verzoek moet worden afgeleverd.

Het FAGG vraagt ook dat elke aflevering wordt ingebracht in het farmaceutisch dossier van de patiënt.

Tot slot dringt het FAGG erop aan dat opslaan van onnodige voorraad wordt vermeden, zodat de verschillende betrokkenen aan de reële behoeften van de markt kunnen voldoen.