Aanvulling van het huishoudelijk reglement bij de Orde der Apothekers geeft mogelijkheid tot uitwissing en eerherstel bij opgelopen sancties.

04 jan. 2023
  • Home
  • Nieuws
  • Aanvulling van het huishoudelijk reglement bij de Orde der Apothekers geeft mogelijkheid tot uitwissing en eerherstel bij opgelopen sancties.

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers heeft in zijn zitting van 22 september 2022 beslist om zijn Huishoudelijk Reglement aan te vullen met een procedure dat de automatische schrapping voorziet van mineure sancties (waarschuwing, censuur en berisping) en de mogelijkheid om eerherstel te vragen na een tuchtrechtelijke veroordeling tot een zware sanctie (schorsing en schrapping).

De uitvoering van deze hervorming impliceert een uitgebreide verificatie van de in het verleden uitgesproken sancties. Daarom treedt deze nieuwe procedure op 1 maart 2023 in werking.