Zelfmetingstoestellen - rechtzetting

06 nov. 2008
  • Home
  • Zelfmetingstoestellen - rechtzetting

Tijdens haar zitting van 16 september 2008 nam de Nationale Raad een beslissing met als titel "Aanwezigheid in de officina van zelfmetingstoestellen ”.

Hoewel de titel op zich reeds voldoende duidelijk is voor wat betreft de draagwijdte van deze beslissing getuigt de wijze waarop zij in de media soms wordt aangehaald spijtig genoeg van een slecht begrip van de werkelijke draagwijdte ervan. De Nationale Raad acht het daarom nodig om volgende precisering toe te voegen.

De Nationale Raad, ondersteund door de adviezen van de Koninklijke Academiën van Geneeskunde, sprak zich positief uit over het ter beschikking stellen in de officina van zelfmetingstoestellen teneinde het zelftesten door de patiënten te promoten. Het is geenszins de bedoeling dat de apotheker zelf de bloeddruk van zijn patiënten zou gaan meten. Een dergelijke interpretatie van de beslissing gaat voorbij aan de geest van de beslissing van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers en is onaanvaardbaar.

De Nationale Raad is van mening dat het promoten door de apotheker van het zelftesten door de patiënt onbetwistbaar behoort tot de farmaceutische zorgen.