Red Pharma

19 dec. 2011

De Orde der Apothekers nam met verbazing kennis van de brochure “Musclez vos bénéfices” die door de commercieel afgevaardigden van de maatschappij RED Pharma aan de apothekers wordt overhandigd bij een klantenbezoek .

Op deze brochure wordt als kanttekening vermeld “Goedgekeurd door de Nationale Raad van de Orde der Apothekers.” De brief van de Orde waarop de maatschappij zich steunt om er prat op te gaan over een “goedgekeurd” product te beschikken houdt geenszins een goedkeuring in. Het lag in de bedoeling van de Nationale Raad een advies te verlenen betreffende de verdeling in de apotheek van kleine brochures waarin informatie gegeven wordt betreffende gezondheids- en verzorgingsproducten alsook over eventuele prijskortingen.

De verdeling van dergelijke brochures is overigens een praktijk die gangbaar is in de apotheken.
Bijgevolg nam de Orde contact op met de maatschappij RED PHARMA om hen te verzoeken deze onjuiste bewering aanstonds stop te zetten.