Produkten Medibling

18 jun. 2012
  • Home
  • Produkten Medibling

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers heeft kennis genomen van het voornemen om via het netwerk van apotheken juwelen te koop aan te bieden (armbanden, kettingen, hangers, ...), waarop medische informatie (zoals de bloedgroep, een ziekte, een belangrijke medicatie) wordt gegraveerd.

De Nationale Raad is van oordeel dat deze juwelen voldoen niet aan de criteria waaraan, volgens de Raad, een parafarmaceutisch product moet voldoen om in de officina aanwezig te mogen zijn, in de zin van artikel 83 van de Code van farmaceutische plichtenleer. Volgens de criteria met betrekking tot dit artikel kunnen in de apotheek “enkel producten en diensten aangeboden worden die bestemd zijn voor het behoud en/of het herstel van de gezondheid en voor het welzijn van patiënt” (bijlage II van de deontologische Code).

Hoewel ze een doel hebben dat met de gezondheid verbonden is, is de Nationale Raad van mening dat deze juwelen tot geen enkele categorie behoren van andere producten die in de apotheken verkocht kunnen worden.

Deze voorwaarden en criteria, alsook de groepen van parafarmaceutische producten die in de officina mogen aanwezig zijn, kunnen geraadpleegd worden op de website van de Orde der Apothekers.

Daarom is de Nationale Raad van mening dat dergelijke juwelen niet te koop kunnen aangeboden worden in de apotheek, die in hoofdzaak een plaats voor de aflevering van geneesmiddelen moet zijn en blijven.