Papillotest

26 nov. 2014

Vertegenwoordigers van een bedrijf uit Luxemburg hebben bepaalde apothekers uit de regio Aalst benaderd om aan hun patiënten een brochure ter beschikking te stellen betreffende “selftests” teneinde baarmoederhalskanker op te sporen. De brochure stelt de patiënt voor om, via de website van het bedrijf, een kit te bestellen en die na gebruik naar een laboratorium te sturen. Het resultaat van de test wordt vervolgens meegedeeld aan de patiënt via de website.

De Nationale Raad heeft zich over deze problematiek gebogen tijdens zijn zitting van 30 oktober 2014. Zonder standpunt te nemen inzake de wettelijkheid en de doeltreffendheid van zulke tests, heeft hij zich uitgesproken over de mogelijkheid voor de officina-apotheker om dit soort brochure ter beschikking te stellen van de patiënten.

De Raad wenst eerst en vooral te herinneren aan de belangrijke rol van de apotheker betreffende het verstrekken van gezondheidsinformatie aan zijn patiënten; hij wordt aangemoedigd om gezondheidsinformatie van algemeen belang te verschaffen.

De Raad meent echter dat dit niet het geval is voor wat betreft het verstrekken van informatie betreffende de activiteiten van een laboratorium in het bijzonder.

Artikel 58 van de Code verbiedt afspraken tussen apothekers en andere gezondheidszorgbeoefenaars die erop gericht zijn de ene of de andere enig voordeel of winst te verschaffen. De apotheker mag niet de ene gezondheidszorgbeoefenaar boven de andere bevoordelen. Door zo te handelen stelt hij zijn eigen onafhankelijkheid in vraag.

De Nationale Raad herinnert overigens aan het feit dat de apotheker verantwoordelijk is voor alle informatie verspreid via zijn apotheek die eerlijk, waarheidsgetrouw en controleerbaar dient te zijn.