“Mystery shopping” in enkele apotheken door Test-Aankoop

21 nov. 2022
  • Home
  • “Mystery shopping” in enkele apotheken door Test-Aankoop

De Orde der Apothekers heeft kennis genomen van de jongste enquête van Test-Aankoop bij ongeveer 50 apothekers. Die beperkte enquête lijkt aan te tonen dat in sommige apotheken geneesmiddelen zoals ibuprofen of hoestmiddelen te snel werden afgeleverd, op eenvoudig verzoek van (in dit geval pseudo-)patiënten, zonder de basisvragen te stellen die een voorzichtige keuze van het geneesmiddel mogelijk maken, rekening houdend met hun werkelijke gezondheidstoestand en de contra-indicaties die het zou moeten rechtvaardigen.

Wij kunnen de feiten niet zomaar terzijde schuiven en betreuren deze nalatigheid ten zeerste. Maar anderzijds kennen we de toewijding en professionaliteit van onze apothekers.

Apothekers worden aan alle Belgische universiteiten goed opgeleid om de WWHAM-vragen[1], die in ons land al meer dan 25 jaar worden gebruikt, te stellen voordat zij een geneesmiddel afleveren. Gedreven door de wens om de patiënt te helpen en op zijn verzoek in te gaan, blijkt het in de praktijk voor de apotheker niet zo gemakkelijk om al deze vragen in alle omstandigheden en bij elk verzoek om zelfmedicatie te stellen. De Orde herinnert de apothekers en het ganse apotheekteam echter aan de noodzaak van deze dialoog met de patiënt, die zijn bescherming conditioneert in functie van zijn eventuele pathologieën of andere medicamenteuze behandelingen die hij niet spontaan zou hebben aangegeven.

Dit vereist tevens dat de apotheker, in tegenstelling tot wat ook zou zijn vastgesteld, daadwerkelijk zijn badge draagt. Dit wordt vereist door de deontologische Code en stelt de patiënt in staat hem duidelijk te identificeren als professioneel gesprekspartner.

[1] WWHAM = voor Wie, Wat is er aan de hand, Hoelang duren de symptomen al, heb je al een Actie ondernomen, gebruik je courant nog ander Medicatie?