Meettoestellen in de officina

15 jul. 2015
  • Home
  • Meettoestellen in de officina

De Orde der apothekers heeft recent een schrijven ontvangen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid waarmee het de Orde op de hoogte wil brengen van het feit dat er in bepaalde apotheken nog steeds meetinstrumenten aanwezig zijn voor het bepalen van bloedwaarden in de apotheek zelf. Het WIV herinnert eraan dat zulke praktijken - zelfs in het kader van pilootprojecten - niet kunnen en dat de apothekers die hieraan deelnemen zich bezondigen aan het onwettig uitoefenen van de geneeskunde.

De Nationale Raad wenst te herinneren aan zijn advies van 25/05/2014 betreffende in vitro tests in de apotheek.