Fytotherapeutische producten en voedingssupplementen die planten bevatten: aanbevelingen van de Orde der Apothekers

20 dec. 2013
  • Home
  • Fytotherapeutische producten en voedingssupplementen die planten bevatten: aanbevelingen van de Orde der Apothekers

De Orde der Apothekers stelt vast dat de apothekers steeds vaker worden geraadpleegd door patiënten voor advies betreffende gezondheid en preventie waarvoor men een beroep doet op fytotherapeutische producten en voedingssupplementen die planten bevatten. De apotheker is inderdaad een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep die omwille van zijn opleiding en meer bepaald zijn kennis van de farmacognosie, en eveneens door zijn plaats in de eerstelijns gezondheidszorg, een bijzondere vertrouwenspersoon blijft voor vragen omtrent gezondheid.

Zoals steeds dient de apotheker de nodige informatie te verstrekken en moet hij kwaliteitsvolle farmaceutische zorg verlenen voor alle geneesmiddelen ( ook deze op basis van planten ) en gezondheidsproducten die hij aflevert. Inzake de andere producten die in de fytotherapie gebruikt worden en die geen geneesmiddelen zijn, doch onder de wetgeving over de voedingswaren vallen, dient opgemerkt dat deze producten niet altijd zonder gevaar zijn, daar ze dikwijls verantwoordelijk zijn voor bijwerkingen en interacties met de geneesmiddelen.

In deze optiek moet men stellen dat deze verplichtingen voor de apotheker eveneens van toepassing zijn voor de fytotherapeutische producten en voedingssupplementen die planten bevatten. Dit impliceert hoge kwaliteitscriteria voor de verleende adviezen, het toepassen van het kwaliteitshandboek, het opstellen van het farmaceutisch patiënten dossier, de farmacovigilantie en alle verantwoordelijkheden die aan de apotheker opgelegd worden.

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers wenst te benadrukken dat de Code van Farmaceutische Plichtenleer van toepassing is bij de verkoop van fytotherapeutische producten en van voedingssupplementen die planten bevatten. Op deze wijze kunnen immers aan de bevolking ethische en kwaliteistvolle farmaceutische zorg worden verzekerd en kan elke commerciële overdrijving voorkomen worden die schade aan deze zorg zou kunnen berokkenen.

Nota: onder voedingssupplementen verstaat men voorgedoseerde voedingswaren (capsules, pastillen, ampoules, poederzakjes…) samengesteld uit één of meerdere nutriënten, planten of andere bestanddelen die een voedings- of fysiologisch effect hebben. Voedingssupplementen zijn een aanvulling van de normale voeding.