Artikel 72 van de deontologische Code: herhaling

28 jan. 2019
  • Home
  • Artikel 72 van de deontologische Code: herhaling

Overeenkomstig artikel 72 van de Code van farmaceutische plichtenleer kan “De arbeidsovereenkomst [van een apotheker] voor advies voorgelegd worden aan de Provinciale Raad”.

Deze bepaling biedt apothekers de mogelijkheid om het advies van hun Provinciale Raad met betrekking tot hun arbeidsovereenkomst te vragen. Dit is echter geen verplichting.

Opgelet: het advies van de Provinciale Raad in dit kader heeft enkel betrekking op deontologische aspecten en niet op arbeidsrechtelijke aspecten. Voor deze laatste wendt men zicht beter tot een specialist in arbeidsrecht.

Zie ook de “Checklist arbeidsovereenkomst – Aanbevelingen voor apothekers” die beschikbaar is op de website van de Orde.