ALLI

16 apr. 2010

Gelet op de recente publicatie van een enquête van Test-Gezondheid betreffende de aflevering van de specialiteit ALLI, wenst de Orde der Apothekers de mededeling in herinnering te brengen die zij reeds op 14 mei 2009 deed via haar website naar aanleiding van het vrij van voorschrift op de markt komen van dit product: de apotheker dient zijn volle verantwoordelijkheid op te nemen bij elke aflevering.

De Code van farmaceutische plichtenleer (artikel 36) voorziet dat de apotheker steeds de patiënt duidelijk informeert over de werking van het geneesmiddel, de contra-indicaties, de nevenwerkingen, de interacties,de eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen, de posologie en de wijze van gebruik van het geneesmiddel.

De apotheker is een essentiële schakel in de Volksgezondheid. Gelet op het vertrouwen dat de patiënt terecht in hem stelt, dient hij steeds met de nodige beroepsernst te handelen en rekening te houden met de wetenschappelijke informatie die zijn raadgeving en farmaceutische zorg moet ondersteunen.