Aansporing tot een kritische houding

10 feb. 2017
  • Home
  • Aansporing tot een kritische houding

Regelmatig wordt de apotheker benaderd om deel te nemen aan verschillende professionele acties, die door diverse bedrijven worden georganiseerd en die als innovatief worden omschreven of die een economisch voordeel bieden.

De Orde van Apothekers herhaalt dat indien men beweert dat de Orde, vanuit deontologisch standpunt, akkoord gaat met het betreffende initiatief, er steeds een schriftelijk bewijs van dit akkoord moet bestaan (bv. onder de vorm van een officiële brief of een advies gepubliceerd op de website).

Bij het ontbreken van een dergelijk schriftelijk bewijs dient de apotheker bijzonder kritisch te zijn alvorens deel te nemen aan de actie.

In feite dient hij altijd rekening te houden met de deontologische regels en deze nauwgezet na te leven in alle omstandigheden bij de uitoefening van zijn beroep.